top of page

Tribe 54 Group

Public·1 member

Suomen Mestari 2 SanastotUudistettua Suomen mestari 2 -oppikirjaa täydentävässä sanastossa on sekä kappalekohtainen että aakkosellinen sanasto käännettynä suomesta ukrainaksi. Sanastossa on sanoja kappaleiden teksteistä, teemasanastoista ja tehtävistä. Sanastossa käsitellään mm. koulutusta, luontoa ja harrastuksia. Sanasto tukee Suomen mestari 2 -oppikirjan käyttämistä ja kannustaa itsenäiseen kielenopiskeluun.
Suomen Mestari 2 SanastotUudistettua Suomen mestari 2 -oppikirjaa täydentävässä sanastossa on sekä kappalekohtainen että aakkosellinen sanasto käännettynä suomesta venäjäksi. Sanastossa on sanoja kappaleiden teksteistä, teemasanastoista ja tehtävistä. Sanastossa käsitellään mm. koulutusta, luontoa ja harrastuksia. Sanasto tukee Suomen mestari 2 -oppikirjan käyttämistä ja kannustaa itsenäiseen kielenopiskeluun.


Kurssin tavoite on antaa mahdollisuus kaikille opiskella suomen kieltä asuinpaikasta riippumatta. Opiskelu tapahtuu ryhmässä pätevän opettajan johdolla, mikä auttaa tehokkaasti ja nopeasti kehittämään kieltä.Ohjeet ja tervetulo-kirje tulee opiskelijoille sähköpostitse viikko ennen kurssin alkua.


Tämän intensiivisen ja mielenkiintoisen kurssin aikana osallistujat harjoittelevat sekä kielioppisääntöjä että suomen kielen käyttöä arkipäiväisessä elämässä opettajan ohjauksessa. Kurssin aikana osallistujat laajentavat tehokkaasti omaa kielitaitoaan ja kasvattavat sanastoaan. He oppivat verbien aikamuodot (imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti sekä niiden käyttö), uusia sanatyyppejä, monikon partitiivin, genetiivin, saavat runsaasti esimerkkejä verbirektiosta sekä paljon muuta.


Kurssin lopussa opiskelijat ymmärtävät paremmin suomen kielen logiikan, oppivat erilaisia rakenteita ja oppivat puhumaan sujuvampaa suomea. He osaavat osallistua keskusteluun, kertoa omasta elämästä ja esittää mielipiteitä, ymmärtävät aika paljon toisen ihmisen puheesta. Kurssin tavoitteena on, että osallistujat käyttävät enemmän ja enemmän vain suomen kieltä jokapäiväisessä elämässä, hyödyntämällä omaa sanavarastoaan.


Kurssi sopii erittäin hyvin niille, jotka osaavat ja ymmärtävät jo vähän suomen kieltä ja haluavat nyt parantaa ja vahvistaa tietojaan, käydä läpi kielioppia ja harjoitella lisää suomen kielen puhumista.


Suomen mestari 2 on yksikielinen suomen kielen alkeisoppikirja aikuisille. Kirja on jatkoa Suomen mestari 1 -kirjalle. Selkeä jahelppokäyttöinen kirja kehittää kielitaidon eri osa-alueita tehokkaasti. Uudistetussa laitoksessa puhekieli kulkee kirjakielen rinnalla, ja helpot lukutekstit syventävät kappaleiden aihepiirejä. Aihepiirit liittyvät opiskelijan arkielämään: vapaa-aikaan ja matkustamiseen, opiskeluun ja työhön sekä perheeseen. Kirjaan on valittu keskeinen sanasto, ja kielen rakenteet on kuvattu havainnollisesti ja niin, että kokonaiskuva suomen kielestä karttuu systemaattisesti. Runsaat ja monipuoliset harjoitukset ja havainnollistava kuvitus tukevat sekä kielikurssi- että itseopiskelua. Kirja soveltuu opiskeluun yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page