top of page

Tribe 54 Group

Public·1 member

Obrazec Ustav Redakcii Smi13 Nová 50-eurová bankovka série Európa v obehu už od 4. apríla Nová bankovka 50 série Európa bola uvedená do obehu prostredníctvom bánk v celej eurozóne 4. apríla Ide v poradí o štvrtú bankovku série Európa a podobne ako aj u predošlých nominálov 5, 10 a 20 tejto série bude prevládajúcim symbolom novej bankovky portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej je pomenovaný náš kontinent. Nové bankovky 50 obsahujú niekoľko nových ochranných prvkov, ktorých účelom je sťažiť ich falšovanie, zabezpečiť ich integritu a zachovať ich dôveru u obyvateľov Európy. Lícna a rubová strana novej bankovky 50 série Európa Zmenšený dizajn lícnej strany novej bankovky 50 a jej predchodkyne na porovnanie Eurové bankovky používa viac ako 338 miliónov obyvateľov v 19 štátoch eurozóny. Prvá séria eurových bankoviek bola uvedená do obehu v roku Odvtedy došlo v oblasti technológií tlače a spracovania obrazu k významným zmenám. Eurosystém (ECB a národné centrálne banky štátov eurozóny) bude preto postupne aktualizovať všetky eurové bankovky a tým bude zvyšovať ich bezpečnosť. Prvá bankovka z novej série Európa, bankovka 5, je v obehu už od 2. mája Bankovka 10 je v obehu od 23. septembra 2014 a bankovka 20 je v obehu od 25. novembra Postupne sa budú pripravovať aj nové bankovky 100 a 200. ECB v roku 2016 rozhodla, že bankovky v nominálnej hodnote 500 sa postupne prestanú používať, preto sa pre túto nominálnu hodnotu nová séria neplánuje. Bankovky novej série Európa predstavujú prirodzený vývojový krok. Nesú sa v štýle epoch a slohov prvej série, majú rovnaké dominantné farby, ale vzhľadom na zdokonalenie ochranných prvkov došlo k miernym úpravám ich dizajnu. Vďaka tomu sú ľahko rozpoznateľné od bankoviek prvej série. Bankovka 50 je zo všetkých nominálnych hodnôt eurových bankoviek tou najpoužívanejšou a dá sa povedať aj najvýznamnejšou. Jej podiel na všetkých eurových bankovkách, ktoré sú v súčasnosti v obehu, predstavuje približne 45 %. Pre obyvateľstvo má dôležitý transakčný význam a súčasne slúži aj ako významný uchovávateľ hodnôt. V obehu je viac ako 8 miliárd kusov 50 bankoviek. Bežne ju vydávajú bankomaty, prijíma ju väčšina predajných automatov a zariadení na výdaj lístkov a maloobchodníci jej pravosť často overujú pomocou menších zariadení. Základný dizajn (renesančný architektonický sloh) a hlavná (prevládajúca) farba novej bankovky 50 zostali v podstate nezmenené. Nezmenil sa ani rozmer novej 50 bankovky: 140 x 77 mm. Hoci sa nová bankovka podobá na prvú verziu vydanú v roku 2002, je vynovená a vybavená niekoľkými novými a zdokonalenými ochrannými prvkami. Aj táto bankovka má vo vodoznaku a holograme portrét Európy. Opäť je použité ako ochranný prvok aj okienko s portrétom v holograme. Pri pohľade na bankovku proti svetlu sa okienko spriehľadní a zobrazí sa portrét mýtickej Európy, ktorý vidno na oboch stranách bankovky. Bankovky popri portréte Európy v holograme a vodoznaku obsahujú aj smaragdové číslo, ktoré pri naklonení mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú. Na rozdiel od bankoviek 5 a 10 série Európa však nová bankovka 50 neobsahuje nános ochrannej vrstvy. Rovnako ako eurové bankovky prvej série, aj nová 50 bankovka sa bude dať veľmi ľahko overiť hmatom, pohľadom a naklonením. Na overenie pravosti základných ochranných prvkov nie sú potrebné žiadne technické pomôcky. OVERENIE HMATOM Bankovkový papier Bankovkový papier je vyrobený z bavlny, je pevný a pružný. Hĺbkotlač Pri pravom a ľavom okraji lícnej strany bankovky možno nahmatať vystupujúce krátke šikmé linky. Okrem toho sa v ľavej časti nachádza hĺbkotlačou vytlačený text BCE ECB EЦБ EZB EKP EKT EKB BCE EBC 2015 (skratky Európskej centrálnej banky). Hĺbkotlačou je vytlačený aj hlavný obrazec a veľké hodnotové číslo. OVERENIE POHĽADOM Najprv si pozrime bankovku v priehľade proti svetlu. Prvou významnou zmenou je portrét vo vodoznaku. Na celom svete sú portréty tradičným motívom bankoviek. Viaceré výskumy potvrdili, že ľudia tváre rozpoznávajú intuitívne. V prípade nových eurových bankoviek bol portrét Európy zvolený pre jeho spojitosť s európskym kontinentom, pričom bankovky zároveň vďaka nemu získavajú ľudský rozmer. Tento konkrétny obraz Európy bol prevzatý z vázy starej viac ako 2-tisíc rokov, ktorú našli v južnom Taliansku a v súčasnosti je vystavená v parížskom múzeu Louvre. Vodoznak Vodoznak je súčasťou bankovkového papiera. Tvorí ho tenší alebo hrubší papier na vybraných miestach a hra svetla a tieňa vytvára v priehľade proti svetlu plastický obraz portrétu. Tenšie časti sú svetlejšie, hrubšie sú tmavšie. Druhý vodoznak je vytvorený výrazným stenčením papiera v tvare nominálnej hodnoty bankovky. Ochranný prúžok Ochranný prúžok V priehľade proti svetlu ochranný prúžok vyzerá ako tmavá čiara. V prúžku je bielym mikropísmom uvedený znak a hodnota bankovky 50 tak, aby sa dali prečítať z lícnej aj rubovej strany. Okienko s portrétom Na nových bankovkách 50 je Európa zobrazená vďaka novej technológii vo vnútri samostatného okienka s portrétom v holograme. Pri pohľade na bankovku proti svetlu sa okienko spriehľadní a objaví sa v ňom portrét Európy viditeľný na oboch stranách bankovky. 25
obrazec ustav redakcii smi14 26 Portrét Európy (lícna strana) OVERENIE NAKLONENÍM Holografický prúžok Na lícnej strane bankovky je umiestnený holograficky prúžok zložený zo štyroch častí. Pri naklonení (zmene uhla dopadu a odrazu svetla) sa v každej z týchto častí dynamicky mení iný obrazec: v prvej časti sa zobrazuje hodnotové číslo 50. V druhej časti je samostatné okienko s portrétom v holograme, ktoré sa mení na hodnotové číslo 50, na rubovej strane bankovky sa objavia drobné čísla nominálnej hodnoty bankovky. V tretej časti možno vidieť zmenšený portál a symbol sa mení na hodnotové číslo 50 a vo štvrtej časti sa zobrazuje symbol. Spoločnou charakteristickou vlastnosťou celého hologramu je dúhová zmena farby hologramu pri nakláňaní. Holografický prúžok na bankovke 50 Detail oboch vodoznakov portrét Európy a vpravo hore hodnotové číslo bankovky Pohľad na bankovku pod zdrojom ultrafialového svetla Smaragdové číslo Smaragdové hodnotové číslo Charakteristickým ochranným prvkom novej série eurových bankoviek je smaragdové číslo. Trblietavé hodnotové číslo v ľavom dolnom rohu lícnej strany bankovky vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Číslo zároveň mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú. Ďalšie ochranné prvky na novej 50 bankovke je možné overiť iba s pomocou vhodných technických pomôcok lupy a zdroja ultrafialového či infračerveného svetla. Tieto ochranné prvky slúžia na overovanie pravosti bankoviek pokladníkmi. Zvláštnosťou novej série eurových bankoviek je sériové číslo bankovky, ktoré je umiestnené na rubovej strane bankovky. Vodorovné sériové číslo bankovky je vytlačené čiernou farbou ide o kombináciu dvoch písmen a 10 číslic. Zvislé číslo je vytlačené hlavnou farbou bankovky danej nominálnej hodnoty a pozostáva z posledných šiestich číslic sériového čísla. V porovnaní s prvou sériou eurových bankoviek došlo k zmene aj v počte skratiek Európskej centrálnej banky. Bankovky série Európa obsahujú deväť trojpísmenkových skratiek ECB. Na nových bankovkách série Európa si môžeme všimnúť aj zväčšené hodnotové číslo bankovky na lícnej a rubovej strane. Tento prvok by mal čiastočne pomôcť zrakovo hendikepovaným občanom pri identifikácii bankoviek. Eurosystém zabezpečí ku dňu uvedenia do obehu spolu 5,4 miliardy kusov nových bankoviek 50. Bankovky prvej série však budú naďalej obiehať spolu s novými bankovkami. Postupne sa však budú prirodzeným spôsobom sťahovať z obehu prostredníctvom bánk pri spracovaní peňazí. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v Národnej banke Slovenska a prípadne aj v ostatných národných centrálnych bankách krajín eurozóny, a to bez časo vého obmedzenia. Viac informácií o nových eurových bankovkách je k dispozícii na stránke Súčasťou tejto stránky je náučný modul Euro Cash Academy, ktorý zábavným spôsobom približuje nové, ako i ostatné eurové bankovky. Ďalšie informácie sa dajú získať aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska alebo na špecializovanej stránke Ing. Dušan Rojek expert prípravy a ochrany platidiel odbor riadenia peňažnej hotovosti Národná banka Slovenska Energetická certifikácia od SPP Potrebujete energetický certifikát? Stavte na profesionalitu od SPP V súčasnosti už energetické spoločnosti plnia nielen funkciu dodávateľov energií, ale chcú byť svojim zákazníkom aj partnerom, ktorý im v dôležitých chvíľach pomôže a poradí. Aj preto sa v SPP rozhodli podať pomocnú ruku všetkým záujemcom o výhodné a profesionálne služby. Vďaka ponuke SPP tak môžete na svoj dom alebo inú nehnuteľnosť získať energetický certifikát rýchlo a za dobrú cenu. Čo je to energetický certifikát? Preukaz energetickej hospodárnosti budovy alebo energetický certifikát je hodnotiaci dokument, ktorý posudzuje úroveň existujúceho energetického hospodárstva budovy. Náš odborník zhodnotí objekt z hľadiska potreby všetkých energií. Pozrie sa na vykurovanie, ohrev vody, vzduchotechnické zariadenia a klimatizáciu, zabudovanú elektroinštaláciu i na umelé osvetlenie, vysvetľuje Andrej Fáber, energetický poradca SPP a dodáva: Na základe posudku potom zatriedi danú budovu do kategórie A až G. Stupnica označuje triedu energetickej hospodárnosti nehnuteľnosti, pričom stupeň A získa veľmi úsporná budova a stupeň G označuje veľmi nehospodárnu nehnuteľnosť. Kto potrebuje energetický certifikát? Ak ste majiteľom budovy, čiže vlastníte rodinný dom, bytový dom, administratívnu budovu a podobne, energetický certifikát je pre vás povinný v nasledujúcich prípadoch: l ak ste postavili novostavbu (energetický certifikát je povinná príloha pri kolaudácii), l ak ste významne obnovili budovu (napr. zateplením, výmenou okien a pod.), l ak budovu predávate (platný energeticky certifikát musí byť odovzdaný novému vlastníkovi), l ak budovu prenajímate (osvedčená kópia energetického certifikátu musí byť odovzdaná nájomcovi). V prípade porušenia zákona o certifikácii budov môže Slovenská obchodná inšpekcia ukladať pokuty až do výšky eur. Ak ste majiteľ budovy, ktorej to neprikazuje zákon (nejde o vyššie uvedené prípady), ale chcete mať energetické informácie o svojej nehnuteľnosti, môžete si objednať dobrovoľnú energetickú certifikáciu. Priebeh certifikácie Záujemcom stačí vyplniť jednoduchý formulár na a do troch pracovných dní si s vami náš zmluvný partner dohodne termín obhliadky budovy, spresňuje priebeh certifikácie A. Fáber. Do 15 pracovných dní po obhliadke odborník vypracuje energetický certifikát a ak boli splnené všetky požiadavky zo strany záujemcu o certifikáciu, odovzdá ho objednávateľovi. Medzi požiadavky patrí napríklad dodanie projektovej dokumentácie či úplné dokončenie stavby. Táto služba má rovnaký priebeh aj v prípade, že si ju objednajú malé podniky alebo organizácie. Záujemcom rovnako stačí vyplniť jednoduchý formulár na webovej stránke SPP. Služba nielen pre zákazníkov SPP Služba Energetická certifikácia od SPP je poskytovaná nielen zákazníkom SPP a je na celom Slovensku za jednotnú cenu 159 eur pre rodinné domy do 500 m (vrátane) podlahovej plochy. Pri väčších objektoch, ako aj pri podnikateľských budovách, sa cena dohaduje individuálne priamo so zmluvným partnerom SPP. SPP do procesu platenia nevstupuje. V prípade akýchkoľvek otázok je všetkým záujemcom o certifikát k dispozícii 19 Zákazníckych centier SPP po celom Slovensku. Pre domácnosti aj Zákaznícka linka SPP, pre malých podnikateľov a organizácie zase Biznis linka SPP. Ďalšie informácie získate aj na webovej stránke 27 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page