top of page

Tribe 54 Group

Public·1 member

O Scrisoare Pierduta Rezumat Pe Acte PdfComedia O scrisoare pierdută este împărțită în patru acte. Textul este conceput ca o succesiune dinamică de replici, iar principalul mod de expunere este dialogul. Intervențiile autorului, adică indicațiile scenice sau didascaliile, sunt prezente de obicei la începutul comediei, al unui act, sau sunt intercalate replicilor. Ele se referă la cadrul acțiunii, statutul personajelor, mimica și gestica acestora etc, și utilizează ca moduri de expunere descrierea și narațiunea.
O Scrisoare Pierduta Rezumat Pe Acte Pdf


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page